title
Fitshop.ee e-teenusekvaliteedi mõõtmine e-s-qual ja e-recs-qual mudelitega
Measuring e-service quality on fitshop.ee with e-s-qual and e-recs-qual models
author
Kesküll, Martin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network