title
Samasoolise elukaaslase lapse lapsendamise problemaatika
The problems related to the adoption of the child of the same-sex partner
author
Värik, Kristi
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network