title
Rafinoosi, melibioosi ja rafinoosist sünteesitud levaani metabolism Bacteroidess thetaiotaomicron-i ja soolebakteri kultuuris
Metabolism on raffinose, melibiose and levan by fecal microbial consortia and Bacteroides thetaiotaomicron
author
Himma, Anna-Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information