title
Ülekandevõrgu mõõtetrafode mõõtmisvigade kompenseerimine faasimõõtmistes
Compensation of transmission system instrument transformer measurement errors for phasor measurements
author
Rähmonen, Tarmo
keywords
faasimõõtmised
mõõtmisvigade karakteristikud
mõõtmisvigade kompenseerimine
phasor measurements
measurement error characteristics
compensating measurement errors
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information