title
Muuga-Vuosaari veerevkauba liin kui Tallinn-Helsinki liini alternatiiv
Muuga-Vuosaari ro-ro route as an alternative for Tallinn-Helsinki route
author
Rosental, Natalja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access