title
Väävlipuhastusseadme SDA lõppsaaduse korduvkasutus NID-seadmes tõhusaks kaltsiumhüdroksiidi kasutamiseks VKG Energia OÜ põhjajaamas
Recycle of the end product of SDA desulphurization plant in the NID installation process for more efficient usage of calcium hydroxide at the VKG Energia OÜ Northern powerplant
author
Smirnov, Anton
keywords
suitsugaaside väävlitustamine (FGD)
lõpptoodangu ringlus
pihustuskuivatatud absorbeerija (SDA)
pneumaatiline transport
flue gas desulphurisation (FGD)
end product circulation
spray dry absorber (SDA)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.