title
Küberkuritegevuse ja vabatahtlikkuse regulatsiooni mõju küberkaitsele: Gruusia näide
The impact of cybercrime and legal framework of volunteers in cybersecurity: Case of Georgia
author
Benashvili, Irakli
supervisor
defence date
language