title
LTI integratsiooni võimekuse arendamine programmeerimisülesannete lahendamise platvormile Codera
Developing LTI integration capability for programming exercise platform Codera
author
Luik, Markus
supervisor
defence date
language