title
Kaevetöödejärgse katendi taastamise kvaliteedi kontroll läbi deformatsioonide mõõtmise Dynatest LWD seadmega
Quality check of resurfaced pavements through deformation measurements with Dynatest LWD
author
Vergi, Karel
keywords
katendite taastamine
kaevetööde normatiivid
pavement restoration
deformations
instrucktions of pavement works
supervisor
defence date
language