title
Microsoft Corporation finantsnäitajate põhjalik analüüs
A comprehensive analysis of Microsoft Corporation's financial ratios
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus