title
Tallinn-Narva maantee lõigul km 162,5 - 171,5 alternatiivse eskiislahenduse koostamine
Alternative sketch solution of the section of Tallinn-Narva highway km 162.5 - 171.5
author
Bõstrov, Aleks
supervisor
defence date
language