title
Tselluloosi estrite sünteesimine uudses ioonilises vedelikus ning selle taaskasutuse tõhususe testimine
Synthesis of cellulose esters in a novel ionic liquid and testing the efficiency of its recycling
author
Praks, Jan Erik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.12.2022
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal