title
Pakkumuse selgitamise ja täpsustamise lubatavus riigihankeõiguses
Tender explanation and specification permissibility in public procurement law
supervisor
Feldschmidt, Uno; Fels, Erki
defence date
language