title
Sõiduki ja taristu nutikas valgusfoor
Vehicle-to-Infrastructure traffic light
author
Nurmoja, Julius
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal