title
Tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine Ojamaa kaevanduse lintkonveierile
Fire alarm design for the Ojamaa mine belt conveyor system. Составление технического задания на проектирование пожарной сигнализации для наземного конвейера шахты «Ojamaa»
author
Raagel, Roman
description
Lühikokkuvõtr
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal