title
Pisipiltide kasutamine visuaalsete otsingumootorite poolt ja autoriõigus: võrdlus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide lähenemiste vahel
Thumbnail Pictures Used by Visual Search Engines and Copyright: a Comparison between the Approaches of the European Union and the United States of America
author
Leinemann, Madis
defence date
language