title
Jaan Poska tänava alajaama üleviimine 3x230/400V pingesüsteemile ja lühisvoolude arvutamine
Transfering the Substation on Jaan Poska Street to 3x230/400V Voltage System and Short Circuit Calculation
author
Turnau, Peeter
keywords
uus pingesüsteem
madalpinge elektrivõrk
Tallinn’s old voltage system
new voltage system
low-voltage power grid
short circuit currents
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kangro, Triin
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information