title
Batümeetriline andmetöötlus CARIS HIPS and SIPS ja Aegir näitel
Processing of bathymetric data on examples of CARIS HIPS and SIPS and Aegir
author
Morševitski, Margus
supervisor
defence date
language