title
Batümeetriline andmetöötlus CARIS HIPS and SIPS ja Aegir näitel
Processing of bathymetric data on examples of CARIS HIPS and SIPS and Aegir
author
Morševitski, Margus
supervisor
Prommik, Allan
defence date
language