title
Põlevkiviõlis üldväävli sisalduse määramise metoodika juurutamine ja selle valideerimine Kiviõli Keemiatööstuses
Introduction of the method of total sulfur determination in shale oil and its validation for Kiviõli Keemiatööstus. Внедрение методики определения содержания общей серы в сланцевом масле и ее валидация для Kiviõli Keemiatööstus
author
Dudenkova, Veera
keywords
üldväävli sisaldus
röntgenfluorestsents – spektroskoopia
X-tüüpi kontrollkaart
total sulphur
x-ray fluorescence spectrometry
control charts
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Demidova, Marina
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal