pealkiri
Põlevkiviõlis üldväävli sisalduse määramise metoodika juurutamine ja selle valideerimine Kiviõli Keemiatööstuses
Introduction of the method of total sulfur determination in shale oil and its validation for Kiviõli Keemiatööstus. Внедрение методики определения содержания общей серы в сланцевом масле и ее валидация для Kiviõli Keemiatööstus
autor
Dudenkova, Veera
märksõnad
üldväävli sisaldus
röntgenfluorestsents – spektroskoopia
X-tüüpi kontrollkaart
total sulphur
x-ray fluorescence spectrometry
control charts
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Demidova, Marina
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal