Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu eelkõige ülikooli doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus alates 2005. aastast ja lõputöid alates 2014. aastast.

Publikatsioonide avaldamisel arvestame autoriõiguse seaduse ja TalTechi intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtetega.

Digikogus avaldamine parandab õppematerjalide kättesaadavust. Digikogus olevad materjalid on leitavad interneti otsimootoreid kasutades ning lingid digiteeritud teavikute ja doktoritööde täistekstidele lisatakse e-kataloogi ESTER.

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu on ühinenud üleeuroopalise dissertatsioonide portaaliga DART-Europeopen access repositooriumiga OpenDOAR ja Eesti E-Varamu portaaliga.

Digikogu on enamjaolt vaba juurdepääsuga, kuid autori soovil on võimalik rakendada ka juurdepääsupiiranguid.

Digikogus avaldamiseks kirjutage aadressile digi@lib.ttu.ee või helistage tel. 620 3689.