Vähemalt üks kuu enne kaitsmist esitage kirjastusele

  1. Valmis doktoritöö Microsoft Wordi failivormingus, lisad pdf-vormingus. Pildid, joonised jms võib vajadusel lisada JPG, PNG või TIFF vormingus. Töö võite esitada mälupulgal, raamatukogu tugiportaali kaudu või saata aadressile mirjam.piik@taltech.ee.
  2. Dekaani korraldus kaitsmisele lubamise kohta paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud dokumendina.
  3. Teaduskonna struktuuriüksuse juhi vormikohane tellimiskiri doktoritöö kirjastamiseks.

Täitke ja digiallkirjastage autorileping: doc (arvutis täidetav); pdf (printimiseks) ning saatke see aadressile mirjam.piik@taltech.ee. Lepingu võite allkirjastada ka paberil. Sel juhul tooge täidetud ja allkirjastatud leping kahes eksemplaris kirjastusse (ruum LIB-510 raamatukogu 5. korrusel) või saatke see raamatukogusse ülikooli sisepostiga (kantseleis U03-105). Lepingu üks eksemplar tagastatakse doktorandile, kui raamatukogu direktor on sellele alla kirjutanud.

Pärast doktoritöö käsikirja toimetamist kirjastuses avaldatakse doktoritöö raamatukogu digikogus. Piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul avaldatakse digikogus doktoritöö lühikokkuvõte.

Doktoritöö kaitsmisteade avaldatakse ülikooli veebilehel.
Pärast kaitsmist lisab raamatukogu lingi doktoritöö elektroonilisele versioonile ka e-kataloogi ESTER.

Täpsem info kirjastuse kodulehel.

Küsimustega saab pöörduda: mirjam.piik@taltech.ee või tel. 620 2677 Mirjam Piik (LIB-510).