1. Vähemalt üks kuu enne kaitsmist esitage raamatukogu kirjastamisspetsialistile

  • valmis doktoritöö Microsoft Wordi failivormingus .doc või .docx (pildid JPEG või TIFF vormingus) Envelope B5 formaadis (17,6 x 25 cm), veerised ülal ja all 2 cm, vasakul ja paremal 2,5 cm. Töö võite esitada mälupulgal või saata aadressile mirjam.piik@taltech.ee;
  • publikatsioonid eraldi failidena (näiteks .pdf, .doc või .docx failina);
  • korraldus kaitsmisele lubamise kohta.

Vormikohase tellimiskirja doktoritöö kirjastamiseks peab kirjastusele esitama teaduskonna struktuuriüksuse juht.

2. Autorileping: doc (arvutis täidetav); pdf (printimiseks)

Täitke ja digiallkirjastage autorileping ning saatke see aadressile digi@lib.ttu.ee.
Lepingu võite allkirjastada ka paberil. Sel juhul tooge täidetud ja allkirjastatud leping kahes eksemplaris raamatukogu infolauda või ruumi LIB-221 raamatukogu 2. korrusel või saatke see raamatukogusse ülikooli sisepostiga (kantseleis U03-105). Lepingu üks eksemplar tagastatakse doktorandile, kui raamatukogu direktor on sellele alla kirjutanud.

3. Vähemalt üks kuu enne kaitsmist peab doktoritöö olema avaldatud raamatukogu digikogus. Doktoritöö trükifaili edastab raamatukogule kirjastus. 
Piiratud ligipääsuga doktoritöö puhul avaldatakse digikogus doktoritöö lühikokkuvõte.

Doktoritöö kaitsmisteade avaldatakse ülikooli veebilehel.
Pärast kaitsmist lisab raamatukogu lingi doktoritöö elektroonilisele versioonile ka e-kataloogi ESTER.

Täpsem info:
Doktoritööle esitatavad nõuded ja doktoritööde avaldamise kord
Kinnitatud rektori 25.10.2017 käskkirjaga nr 111

Küsimustega saab pöörduda: digi@lib.ttu.ee või tel. 620 3689  Katri Mägi (LIB-221).