Alates 2014. aastast kehtib Tallinna Tehnikaülikoolis kohustus avalikustada ülikoolis kaitstud lõputööd raamatukogu digikogus, vt "Lõputööde avalikustamise ja säilitamise kord", kinnitatud rektori 27.02.2014 käskkirjaga nr 60, vt http://docs.ttu.ee/dokument/38248

Raamatukogu paberkandjal lõputöid ei hoiusta. Raamatukogu säilitab digikogus teaduskonna poolt PDF-vormingus üles laetud lõputööd ja lõputööde juurde kuuluvad metaandmed. Kõikide TalTechi erialade/instituutide lõputööd digikogus siiski veel ei kajastu.

Lõputöö avalikustamise otsuse teeb teaduskonna/õppeasutuse nõukogu. Avalikustamisele mittekuuluva lõputöö puhul avalikustatakse digikogus töö lühikokkuvõte.

Lühikokkuvõtete kujul on nähtavad järgmiste instituutide/asutuste alljärgnevad lõputööd (detsember, 2016):

  • ehitusteaduskond - magistri- ja bakalaureusetööd
  • geenitehnoloogia instituut - bakalaureuse- ja magistritööd
  • keemiainstituut - bakalaureusetööd ja enamus magistritöid
  • keemiatehnika instituut - bakalaureusetööd
  • mäeinstituut - bakalaureusetööd
  • toiduainete instituut - bakalaureusetööd
  • Tehnomeedikum - magistritööd
  • Virumaa Kolledž - magistri- ja diplomitööd

Digikogusse sisestatud ligi 4500 lõputööst üle 2/3 on kättesaadavad terviktekstidena (mai, 2017). Ainult kokkuvõttena esitatud tööde puhul on metaandmete juures märge "Lühikokkuvõte".

Digikogust lõputöid otsides saab liitotsingul rippmenüüst valida järgmisi rubriike: lõputööd, magistritööd, bakalaureusetööd, diplomitööd. Nende rubriikide valimisel ilmub nähtavale ka piiraja "Otsi vaid täistekste", mille kasutamine eraldab otsitulemustesse vaid täistekstidega lõputööd.

Juurdepääsupiirangutega lõputööde puhul asub selgitav lisainfo metaandmete "Õigused" väljal.

Ligipääs lõputöö terviktekstile võib olla piiratud ülikooli arvutivõrgu ja liikmeskonnaga. Kaugjuurdepääs toimub sel puhul VPN ühenduse https://toru.ttu.ee kaudu, sisselogimine TalTechi UNI-ID-ga.

Küsimustega palume pöörduda: mare.soidla@taltech.eedigi@lib.ttu.ee või tel. 620 3690, Mare Soidla (LIB-221)