Alates 2014. aastast kehtib Tallinna Tehnikaülikoolis kohustus avalikustada ülikoolis kaitstud lõputööd raamatukogu digikogus. Lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskiri on kinnitatud rektori 07.04.2020 käskkirjaga nr 17.

Raamatukogu paberkandjal lõputöid ei hoiusta. Raamatukogu säilitab digikogus teaduskonna poolt PDF-vormingus üles laetud lõputööd ja lõputööde juurde kuuluvad metaandmed.

Lõputöö avalikustamise otsuse teeb teaduskonna/õppeasutuse nõukogu. Digikogusse sisestatud  lõputöödest ca 2/3 on kättesaadavad terviktekstidena. Avalikustamisele mittekuuluva lõputöö puhul avalikustatakse digikogus töö lühikokkuvõte.

Juurdepääsupiirangutega lõputööde puhul asub selgitav lisainfo metaandmete "Õigused" väljal.

Ligipääs lõputöö terviktekstile võib olla piiratud ülikooli arvutivõrgu ja liikmeskonnaga. Kaugjuurdepääs toimub sel puhul eduVPN ühenduse kaudu. Teenuse kasutamiseks on vajalik TalTechi Uni-ID.

Lõputööde sisestamiseks vajaliku kasutajakonto loomise ja muude küsimustega palume pöörduda:
Malle Lang, malle.lang@taltech.ee, tel. 620 3557, LIB-516.