title
Väärtuspõhine juhtimine ja väärtusarendus tegevus üldhariduskoolides eneseanalüüside põhjal 2009-2018
Values based management and value development in schools based on self-analysis reports 2009-2018
author
Paaver, Triin
keywords
koolijuhtimine
haridusasutuste juhtimine
values based management
educational leadership
school leadership
supervisor
defence date
language