title
Missioonikriitilise andmesidevõrgu halduseks vajaliku infrastruktuuri ülesseadmine
Setting Up the Infrastructure of Mission Critical Data Network Management
author
Jõever, Gretlin
supervisor
defence date
language