title
Turismiobjektide külastavuse ennustamine kasutades piiratud ligipääsuga andmeallikat
Point of interest attendance prediction with limited data access
keywords
külastavuse ennustamine
attendance prediction
points of interest (POI)
supervisor
study program
defence date
language