title
Eesti maagaasi ülekandevõrgu katoodkaitsesüsteemi automatiseerimine
Automation of the cathodic protection system of the Estonian natural gas transmission network
author
Kaptelinin, Pavel
keywords
defence date
language