pealkiri
Eesti maagaasi ülekandevõrgu katoodkaitsesüsteemi automatiseerimine
Automation of the cathodic protection system of the Estonian natural gas transmission network
autor
Kaptelinin, Pavel
märksõnad
kaitsmiskuupäev
keel