title
Kaubaliftide kabiini projekteerimise automatiseerimine KONE Soome tarne osakonnale
Heavy goods elevators cabin industrialization for KONE Supply Operation of Finland
author
Kõks, Ingrid
keywords
3D parameetriline modelleerimine
kaubalifti mudel
3D parametrical modelling
heavy goods elevator design
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit