title
Temperatuuri, niiskuse ja mehaaniliste omaduste mõju ETICS õhekrohvisüsteemi prao tekkele
The effect of tempearature, humidity and mechanical properties on crack formation on external thin plasters of ETICS
author
Volkova, Kristina
keywords
sorptsioonikõver
niiskuspaisumistegur
temperatuuripaisumistegur
veeaurujuhtivus
sorption curve
moisture expansion coefficient
thermal expansion coefficient
water vapour transmission rate
supervisor
Ilomets Simo
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus