pealkiri
Temperatuuri, niiskuse ja mehaaniliste omaduste mõju ETICS õhekrohvisüsteemi prao tekkele
The effect of tempearature, humidity and mechanical properties on crack formation on external thin plasters of ETICS
autor
Volkova, Kristina
märksõnad
sorptsioonikõver
niiskuspaisumistegur
temperatuuripaisumistegur
veeaurujuhtivus
sorption curve
moisture expansion coefficient
thermal expansion coefficient
water vapour transmission rate
juhendaja
Ilomets Simo
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
  • Juurdepääsu piirang: TalTechi arvutivõrgu kasutajale.