title
Biomassi elektritootmise väljavaade: lahendus Bangladeshi kasvavale energiakriisile
The prospect of biomass electricity generation: a solution to Bangladesh's increasing energy crisis
author
Ahmed, Shakil
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal