title
Leibade eelistused ja meeldivuse tegurid Eesti ja Ameerika Ühendriikide tarbijate seas
Bread preference and liking factors among Estonia and United States of America consumers
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal