title
Vibrokatsestend soomuspaneelide testimiseks
Vibration bench for armor panel testing
keywords
juhuslik vibratsioon
random vibration
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network