title
Kaugseire rakendused ja potensiaal kolme avaliku sektori asutuse tööprotsesside näitel
Remote sensing applications and potential in three public sector institutions work processes
author
Kammer, Kaidi
supervisor
defence date
language