title
Ametiasutuse õiguslik vastutus kinnipeetud isikute surmade vältimiseks
Public authorities liability on the deaths of prisoners
author
Laumets, Laura
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network