title
Ärianalüüsi portaali loomine SEB Baltikumi näitel
Development of the BI portal in SEB Baltic
author
Poklad, Alina
keywords
BI portaal
kaubanduse finantseerimine
BI portal
Trade Finance
bank
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit