title
Tööstusseadmete tehnoloogiliste protsesside riskihindamine
Risk Assessment of Production Machine Processes
author
Niini, Arvo Nikolai
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information