title
Azure AD'ga integreeritud keskkonna loomine töötajate kontaktide haldamiseks SharePointis
Creating Azure AD Integrated Employee Contact Management App for SharePoint
author
Takel, Iiris
keywords
töötajate kontaktide haldamine
SharePoint web part
employee contact management
defence date
language
department / college