title
Telia olemasoleva Partnerrakenduse analüüs ja uue Partnerrakenduse väljatöötamine
Analysis of Telia's Existing Partner Application and Elaboration of a New Partner Application
author
Trumm, Kai
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026
department / college