title
Uudne kaheastmeline autentimislahendus: IT-analüüs ja väljatöötamine Nordea panga näitel
Modern two factor authentication solution: IT-analysis and implementation on the example of Nordea Bank
author
Kandelin, Margus
keywords
kaheastmeline autentimine
IT-analüüs
jadadiagramm
protsessiskeem
IT-analysis
process diagram
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit