title
Mõningate ravimijääkide lagunemise uurimine reoveesette kompostimisel
Degradation of pharmaceutical residues during sewage sludge composting
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026