pealkiri
Mõningate ravimijääkide lagunemise uurimine reoveesette kompostimisel
Degradation of pharmaceutical residues during sewage sludge composting
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2026