title
Ehitusmaavarakarjääri juhtprotsesside digitaliseerimine
The digitalization of lead processes in the aggregate industry
supervisor
Valvur, Martin
defence date
language