title
Polügaamia õiguslikust tähendusest erinevates kultuuriruumides
About legal meaning of polygamy in different cultures
author
Kimer, Triin
defence date
language