title
Fotogramm-meetria rakendamine hoonete renoveerimisel piirkonna tasemel
Application of photogrammetry in building renovation at the regional level
author
Vendel, Kädi-Riin
supervisor
defence date
31.05.2023
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus