title
Vapiano® salatikastmete mikrobioloogiline kvaliteet ja stabiilsus säilitamisel
The microbiological quality and stability of Vapiano® salad dressings
author
Elias, Kaspar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit