title
Таллинский Политехник № 1 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
10.01.1986
language