title
Analüüs ELi õiguse kohaldamisest Soome, Eesti ja Iirimaa IT-ettevõtete maksukonkurentsile
Analysis of EU Law in Regard to Tax Competition of IT Companies Between Finland, Estonia and Ireland
author
Nieminen, Aleksi
keywords
maksukonkurents
ettevõtete tulumaksustamise
maksude ühtlustamine
maksu- koordineerimine
corporate income taxation
tax harmonization
tax coordination
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network