title
Huvigruppide seisukohad vandeaudiitori ja audiitorettevõtja kohustusliku rotatsiooni rakendamise kohta avaliku huvi üksustes
Interest Groups’ Opinion on the Implementation of Sworn Auditor and Audit Firm Mandatory Rotation in Public-Interest Entities
author
Sarapuu, Kristiina
keywords
vandeaudiitori kohustuslik rotatsioon
audiitorettevõtja kohustuslik rotatsioon
mandatory rotation of sworn auditor
mandatory rotation of audit firm
supervisor
defence date
language